Հասարակագիտություն 10, Հեռավար դպրոց, Uncategorized

Մարտի 30-ից ապրիլի 14-ի նախագծեր. փաթեթ

Մարտի 30-ից մինչև ապրիլի 14-ը սովորողների առջև դրված էր գտնել համացանցից նյութեր արտաքին առևտրի, աշխատանքի միջազգային միգրացիայի, կապիտալի արտահանման վերաբերյալ, յուրացնել, գրել հոդված կամ սեփական կարծիքը վերոնշյալ թեմաների մասին: Continue reading “Մարտի 30-ից ապրիլի 14-ի նախագծեր. փաթեթ”

Հասարակագիտություն 10, Հեռավար դպրոց, Նախագծեր, Uncategorized

Կապիտալի արտահանումը. Աշխատանքի միջազգային միգրացիա

Աշխատաժամանակ

Մարտի 30-ից ապրիլի 14

Նախագծի նպատակն է պարզել՝

  • որոնք են կապիտալի արտահանման պատճառները և ձևերը
  • որոնք են աշխատանքի միջազգային միգրացիայի պատճառները
  • ինչպես է որոշվում շրջանառության համար նախատեսված փողի քանակը

Մասնակիցներ՝

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝

Սովորողները համացանցից գտնում են նյութեր կապիտալի արտահանման, աշխատանքի միջազգային միգրացիայի վերաբերյալ նյութեր, յուրացնում: Յուրաքանչյուր սովորող գրում է հոդված՝ ներառելով վերոնշյալ հարցերը:

Արդյունքում՝

Սովորողների հոդվածների փաթեթ:

Գնահատումն ըստ հոդվածների վրա կատարած ինքնուրույն աշխատանքի և նախագծում սովորողի մասնակցության ակտիվության, ներգրավվածության:

Էլ.հասցե` d.nazaryan@mskh.am

Հասարակագիտություն 10, Հեռավար դպրոց, Նախագծեր, Uncategorized

Արտաքին առևտուր

Աշխատաժամանակ

Մարտի 30-ից ապրիլի 14

Նախագծի նպատակն է պարզել՝

  • ի՞նչ է արտաքին առևտրի քաղաքականությունը,
  • ի՞նչ է ազատ արտաքին առևտուրը
  • ի՞նչ է աշխատանքի միջազգային բաժանումը

Մասնակիցներ՝

Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝

Սովորողները համացանցից գտնում են նյութեր արտաքին առևտրի վերաբերյալ, յուրացնում: Պատրաստում համառոտ հոդվածներ վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ:

Արդյունքում՝

Սովորողների հոդվածների փաթեթ «Արտաքին առևտուր» թեմայի վերաբերյալ:

Գնահատումն ըստ հոդվածների վրա կատարած ինքնուրույն աշխատանքի և նախագծում սովորողի մասնակցության ակտիվության, ներգրավվածության:

Էլ.հասցե` d.nazaryan@mskh.am

Հասարակագիտություն 10, Հեռավար դպրոց, Uncategorized

Հեռավար դպրոց. հասարակագիտություն /սովորողների աշխատանքներ

Փողն այն առանցքն է, որի շուրջը պտտվում է երկրագունդը: Փողի ծագումը որպես փոխանակային հարաբերությունների ձևավորման և զարգացման կարևոր պայման, պատմական երևույթ է և ունի ներքին տրամաբանական կապ: Նախքան փողի ի հայտ գալը՝ գոյություն են ունեցել տարբեր արժեձևեր, որոնց միջոցով իրականացվել է ապրանքափոխանակությունը:

Մենք օգտագործում ենք փողը՝ ազատվելով նրանից, այսինքն՝ այն ապրանքի յուրահատուկ տեսակ է, որը մարդ ընդունակ է օգտագործելու՝ միայն տալով ուրիշներին: Փողը միևնույն ժամանակ պատմական զարգացման արդյունք է: Continue reading “Հեռավար դպրոց. հասարակագիտություն /սովորողների աշխատանքներ”

Հասարակագիտություն 10, Uncategorized

Փող: Փողի պատմությունը

Փող, ապրանքային տնտեսության հիմնական կատեգորիաներից մեկը։ Փողի դասական բնորոշումն այն է, որ այն ընդհանուր համարժեք է համարվում և կարող է փոխանակվել մյուս բոլոր ապրանքների հետ։ Այն հանդիսանում է որպես համընդհանուր համարժեք, քանի որ նրա միջոցով հնարավոր է չափել, որոշել մյուս բոլոր ապրանքների արժեքը։ Փողի էությունն այն է, որ այն համարվում է արագ իրացվելի միջոց, որովհետև յուրաքանչյուր պահի փողը կարող է վերածվել ցանկացած ապրանքի։ Փողի էությունը դրսևորվում է նրանում, որ որոշակի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների պայմաններում փողը կարող է վերածվել կապիտալի: Փողի հիմնական և աչքի ընկնող գործառույթները հետևյալներն են. փոխանակման միջոց, հաշվի միավոր, արժույթի շուկայի և երբեմն հետաձգված վճարման ստանդարտ: Այս բոլոր գործառույթները կատարող ապրանքը կարելի է անվանել փող: Continue reading “Փող: Փողի պատմությունը”

Հասարակագիտություն 10, Uncategorized

Բանկերի և դրանց գործունեության մասին

Բանկերը իրավաբանական անձ հանդիսացող ինքնուրույն տնտեսավարող սուբյեկտներ են, որոնք իրավունք ունեն իրենց անունից ներգրավել և տեղաբաշխել դրամական միջոցներ, իրականացնել օրենսդրությամբ նախատեսված բանկային և այլ գործառնություններ:

Բանկերն իրենց գործունեության մեջ անկախ են օրենսդիր ու գործադիր մարմիններից և ղեկավարվում են սույն օրենքով, օրենսդրության այլ ակտերով և իրենց կանոնադրություններով: Continue reading “Բանկերի և դրանց գործունեության մասին”

Հասարակագիտություն 10, Uncategorized

Հանդիպում Արմինե Հովհաննիսյանի հետ

Հասարակագիտական ստուգատեսի շրջանակում կրթահամալիրում հյուրընկալվել էր հասարակական գործիչ Արմինե Հովհաննիսյանը, ով պատմեց իր գործունեության, «Օրրան» բարեգործական կազմակերպության, «Քաղաքացիական կրթություն» դասագրքի մասին։ Continue reading “Հանդիպում Արմինե Հովհաննիսյանի հետ”