Հոդվածներ, Փաստեր, Թարգմանություններ, Իրանական մշակույթ

«Սպիտակ հեղափոխություն»

Մոհամեդ Ռեզա Փահլավին՝ 35-րդ եւ վերջին շահը, գահին նստեց, երբ ընդամենը 22 տարեկան էր: Նա միապետ դարձավ, երբ ընթանում էր Երկրորդ աշխարհամարտը: Երիտասարդ Մոհամեդ Ռեզա Փահլավիի ուսերին միանգամից ծանր բեռ ընկավ: Continue reading “«Սպիտակ հեղափոխություն»”

Հոդվածներ, Փաստեր, Թարգմանություններ

Արաբերենի ազդեցությունը նոր պարսկերենի վրա

Արաբական փոխառությունների հիմնական զանգվածը, բնականաբար բաժին է հասնում Արաբական խալիֆայության տիրապետության շրջանին (7-9-րդ դարեր): Հենց այդ ժամանակ էլ արաբերենից պարսկերեն թափանցեցին բառեր եւ բառակապակցություններ: Ընդ որում, բավական մեծ թվով: Այսուհանդերձ, պարսկերենն արաբերենից փոխառություններ է արել նաեւ 9-րդ դարից հետո եւ նույնիսկ նորագույն ժամանակաշրջանում: Այս բառերն ու բառակապակցությունները ներդաշնակորեն մուտք են գործել պարսկերեն: Այժմ նրանք ամբողջովին ենթարկվում են պարսկերենի լեզվահնչունաբանական բոլոր կանոններին: Continue reading “Արաբերենի ազդեցությունը նոր պարսկերենի վրա”