Հաշվետվություն, Uncategorized

Ճամբարի ամփոփում

Առաջին շաբաթ

Իրանական խոհանոց
Դեպի Թավրիզ: Նախապատրաստական աշխատանքներ
Սպորտային ժամ (Հեծանիվ, վոլեյբոլ)
Ինտելեկուալ խաղեր
Քննարկումներ

Երկրորդ շաբաթ
Ճամփորդություն դեպի Պարսկահայք

Ավագյան Լիլի
Հակոբյան Հասմիկ
Լիրա Խաչատրյան
Օր 1
Oր 2
Օր 3
Գրիգոր Գրիգորյան
Նունե Հովհաննիսյան
Օր 1
Օր 2
Օր 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s