Հասարակագիտություն 10, Նախագծեր

Տարածաշրջանային քաղաքականություն

IMG_0727

Նպատակը՝

Սույն նախագծի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել արևելագիտության խնդիրների և տարածաշրջանային երկրների խնդիրներին անցյալում և մեր օրերում:

Խնդիրը՝

Պարզել տարածաշրջանային խնդիրները, ուսումնասիրել տարածաշրջանի՝ ավելի կոնկրետ Արևելքի երկրների միջև հարաբերությունները: Վեր հանել այդ երկրների փոխադարձ շահերը և տարաձայնությունները: Ծանոթանալ մեր օրերի տարածաշրջանային խնդիրներին:

Մասնակիցներ՝

Ավագ դպրոցի սովորողներ

Ընթացքը՝

Սովորողները փնտրում և ուսումնասիրում են հայալեզու, ինչպես նաև օտարալեզու հոդվածներ, գրքեր արևելագիտության խնդիրների և տարածաշրջանային մի շարք հարցերի վերաբերյալ: Կազմակերպվում են քննարկումներ:

Արդյունքը՝

Քննարկումների և հոդվածի տեսքով:

 

Թեմաներ`

Քրդերի հիմնահարցը, հանրաքվեն

Քրդերը Սիրիայում, Թուրքիայում, Իրանում և Իրաքում

Իրանի դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ

Իրանի դիրքորոշումը ԼՂ հարցի վերաբերյալ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s