Հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

170518-17

2018 թ. մարտից կրթահամալիրում սկսեցի դասավանդել պարսկերեն: Դասավանդել եմ ավագ (9-րդ դասարան) և միջին (6-րդ և 8-րդ դասարաններ) դպրոցներում պարսկերեն ընտրած երեխաներին: Պարսկերենը դասավանդում եմ նախագծերով: Նախագիծն ընտրելուց հաշվի եմ առնում սովորողների նախասիրությունները: Դասընթացի ընթացքում կարևորում եմ սովորողների կենդանի զրույցը, բանավոր խոսքի զարգացումը, ճամփորդությունները  և պատումները:

Իրականացրել եմ հետևյալ կարճաժամկետ նախագծերը՝

Ճամբարներ՝

Ամառային ճամբար

Ճամփորդություններ՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s